سبد دانسيته

سبد دانسيته

نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران

سبد دانسيته مدلV041 با قطر 200mm و ارتفاع 200mm، داراي توري با منافذ 3.35mm جهت تعيين دانسيته دانه و جذب آب سنگدانه طبق استاندارد EN 12390-7 ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران,نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران,نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران-سنگ,نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران-خاک,نصب تجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی,نصب تجهیزات آزمایشگاهی معدن,نصب تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی