قاب وزن حجمی

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

قاب وزن حجمی مدل V085 قابل استفاده جهت تعيين دانسيته دانه و جذب آب سنگدانه طبق استاندارد EN 12390-7 ساخت كمپاني Matest ايتاليا

نمایندگی تجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران