پيكنومتر (چگالي سنج)

 

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

پيكنومتر (چگالي سنج) مدلS147 شامل استوانه شيشه اي با درب مخروطي و درزگير لاستيكي، با ظرفيت 1kg، جهت تعيين چگالي و جذب آب در سنگدانه ها ساخت كمپاني Matest ايتاليا