دستگاه تراكم فيلر (پركن)

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه تراكم فيلر(پركن) مدل A124 شامل استوانه با قطر داخلي 25.4mm، جک آزاد برای استوانه، چهار ستون و پايه فلزي جهت تعيين ميزان حفره هاي فيلر خشك متراكم شده طبق استاندارد EN 1097-04 ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان