بطري وزن مخصوص

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

بطري وزن مخصوص نوع گي-لوساك با ظرفيت 50ml (مدل V108-01)، با ظرفيت 100ml (مدل V108-02) و با ظرفيت 250ml (مدل V108-03)، جهت تعیین وزن مخصوص حقیقی و چگالی فیلر در سنگدانه ها ساخت كمپاني Matest ايتاليا

نمایندگی فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران