شیکر الک الکترومغناطیسی

شیکر الک

 انواع تجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران

واردات تجهیزات آزمایشگاهی عمران مصالح سنگی

شيكر الک با سیستم الكترومغناطيسي جهت انجام آزمايش دانه بندي دقيق در مصالح ريزدانه مدل A059-01 KIT با قابليت نگهداري 10 الك با قطر 200mm و “ 8، مدل A059-02 KIT با قابليت نگهداري 10 الك با قطرهاي ”12-”8-200-250-300-315 میلی متر، مدل A059-03 KIT با قابليت نگهداري 10 الك با قطرهاي ”12-”8-200-250-300-315-350-400 میلی متر،مدل A059-04 KIT با قابليت نگهداري 10 الك با قطرهاي”12-”8-200-250-300-315-400-450mm همراه با صفحه كنترل ديجيتالي با قابلیت تنظیم شدت لرزه و تایمر 999-0 دقیقه ای، ساخت کمپانیMatest ایتالیا