میکروگوی شیشه ای

 

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

ميكرو گوي شيشه اي مدل A057-31 تا A057-44 جهت كاليبراسيون الك، ساخت کمپانی Matest ایتالیا