زیرالک و درب

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

زيرالك مدل A057 تا A057-07 و درب مدل A056 تا A056-07، با قطرهای "200mm ،300mm ،250mm ،315mm ،8" ،450mm ،400mm ،12، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران,نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران,نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران-سنگ,نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران-خاک,نصب تجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی,نصب تجهیزات آزمایشگاهی معدن,نصب تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی

نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران