کابینت عایق صوتی

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

کابینت عایق صوتی مدل A058 با مواد عايق جهت كاهش آلودگي صوتي براي شيكرهاي الك های سری A059 و همچنین مدل A060-01، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان