مقسم نمونه

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

مقسم نمونه 12 قسمتي جهت تقسيم مصالح مدل A062 با عرض شكاف 6.3mm، مدل A063 با عرض شكاف 12.7mm، مدل A064 با عرض شكاف 19mm، مدل A065 با عرض شكاف 25.4mm، مقسم نمونه8 قسمتي مدل A065-01 با عرض شكاف 38mm، مدل A066 با عرض شكاف 50.8mm، مدل A067 با عرض شكاف 63.5mm مطابق با استاندارد ASTM C136 AASHTO T27,T87، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ