گيج تعيين درصد تورق

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

گيج تعيين درصد تورق مصالح سنگي مدل A070 ساخت کمپانی Matest ایتالیا