ظرف اندازه گیری

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

ظرف اندازه گيري جهت تعيين وزن حجمي (دانسیته ظاهری) و حفره هاي مصالح سنگي مدل A069 با ظرفیت 1 ليتر، مدل A069-01 با ظرفیت 5 ليتر، مدل A069-02 با ظرفیت 10 ليتر و مدل A069-03 با ظرفیت 20 ليتر مطابق با  استانداردهای ASTM C29-97 ،EN1097-3، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-سنگ