وسیله تعیین مقاومت مصالح در مقابل خردشدن

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

وسیله تعیین مقاومت مصالح در مقابل خردشدن مدل A082 با قطر 150mm، جهت تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی بر اثر اعمال نیرو شامل استوانه فولادي با قطر 150mm، جک معمولی، صفحه پايه، ميله كوبنده و پيمانه با قطر 115mm و عمق 180mm جهت سنگدانه هاي با محدوده ابعاد 12.7-9.52 میلی متر، مدل A083 شامل استوانه فولادي با قطر 75mm، پلانجر ، صفحه پايه، ميله كوبنده و پيمانه با قطر 57mm و عمق 90mm جهت سنگدانه هاي كوچكتر از 9.52mm طبق استاندارد BS 812:110، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تامین تجهیزات آزمایشگاهی عمران-سنگ