پیکنومتر

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

پيكنومتر از جنس پیرکس داراي مجراي مويينه، درپوش و قيف جهت تعيين حفره ها و وزن حجمي (دانسیته  ظاهری) سنگدانه ها مدل V103 با ظرفيت 500ml و مدل V103-01 با ظرفیت 1000ml، طبق استاندارد 6-1097 EN، پيكنومتر از جنس پیرکس مدل V105-04 با ظرفيت 500ml، مدل V105-05 با ظرفیت 1000ml و مدل V105-06 با ظرفیت 2000ml جهت سنجش وزن حجمي (دانسیته ظاهری) و حفره هاي سنگدانه ها، ساخت كمپاني Matest ايتاليا