ميكسر خشك

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

ميكسر خشك مدل A093 با دو مخروط متقارن با حجم 30 ليتر، ظرفيت اختلاط 10 كيلوگرم و سرعت چرخش 30 دور در دقيقه، داراي سيني و تايمر جهت اختلاط مصالح خشك مانند سيمان، پودر، گچ و مصالح دانه دانه اي و ايجاد مخلوط كامل و همگن دريك زمان كوتاه، ساخت كمپاني Matest ايتاليا