دستگاه آزمايش بار نقطه اي ديجيتال

 

 تجهیزات آزمایشگاهی معدن تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک سنگ

 

دستگاه آزمايش بار نقطه اي ديجيتالي (شاخص مقاومت سنگ) مدل A125 شامل قاب بارگذاری جهت اعمال بار تا حداكثر 55KN، با قابليت پذيرش نمونه هاي با قطر حداكثر"101.6mm)4)، دارای جک هیدرولیک دستی ترانسديوسر فشار با نمايشگر در محدوده صفر تا 56 کیلونیوتن، رزولوشن 0.001KN، دقت +/-1% جهت تعيين مقادير مقاومت يك نمونه سنگي در آزمايشگاه و محل پروژه، داراي  جعبه حمل، عينك ايمني طبق استاندارد ASTM D5731، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی معدن