• مکانیک سنگ

  این بخش شامل تجهیزات آزمایشگاهی برای تعیین مشخصات مکانیکی سنگ بکر و همچنین ویژگی­های گوناگون مصالح سنگی از قبیل مشخصات مکانیکی، فیزیکی، ژئومتری، انواع چگالی، مقاومت و ... می ­باشد. تمامی این تجهیزات مطابق استانداردهای شناخته شده­ی بین المللی طراحی شده­ اند.

 • فرآوری مواد معدنی

  انواع سنگ شکن، آسیا، XRD، XRF و سایر تجهیزات آزمایشگاه فرآوری در همکاری با کمپانی های معتبری از قبیل Essa استرالیا، Glancrostone انگلستان در این بخش ارائه می­شوند.

 • استخراج

  در این بخش طیف وسیعی از تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی در زمینه استخراج معدن با همکاری کمپانی های ZEB، Trolex، Logimin و ... پوشش داده می­شود که به عنوان مثال می­توان به انواع گاز سنج، تجهیزات اندازه گیری سرعت انفجار و ... اشاره کرد.

   

   

   

 • اکتشاف

  آبی آسا در همکاری با کمپانی های معتبری همچون Geometrics، Scintrex، Vibracord، Gem sys، Qualitest، Olympus محدوده وسیعی از تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوشیمی و ... را ارائه می دهد.