دستگاه تعیین دانسیته خاک در محل به روش بالون لاستیکی با ظرفیت 1600 میلی لیتر

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

دستگاه تعیین دانسیته خاک در محل به روش بالون لاستیکی با ظرفیت 1600ml مدل S230 KIT، شامل استوانه شیشه ای با ظرفیت 1600ml، فریم مقاوم، پمپ لاستیکی با دریچه توقف، پلیت چگالی و 12 بالون لاستیکی، طبق استاندارد ASTM D2167-AASHTO T205، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران