تیر بنکلمن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

تیر بنکلمن مدلB100، دارای نمایشگر عقربه ای، جعبه حمل چوبی و ملزومات، با طول تیر 250cm نسبت تکیه گاه اهرم تیر 4:1، کاربرد با تجهیزات آزمایش بار گذاری صفحه ای، جهت تعیین تغییر شکل استاتیک روسازی راه و وسترگارد، طبق استانداردAASHTO T256، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

تیر بنکلمن مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران - ژئوتکنیک