سیستم اندازه گیری “Y”، متد سوئیسی

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

سیستم اندازه گیری “Y”، متد سوئیسی مدل S223-03 از جنس آلومینیوم، سبک، به عنوان جایگزین برای میله مبنا مدل S222-03، طبق استاندارد SNV 70312، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

سیستم اندازه گیری “Y” ، متد سوئیسی مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران - خاک