پليت بارگذاري

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

پليت بارگذاري مدل B103-10 با قطر 600 میلی متر، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران