دستگاه کاساگراند دستی

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

دستگاه کاساگراند دستی جهت تعیین حد روانی خاک در مدل های مختلف :

مدل S170، با پایه مخصوص لاستیکی و دسته تعبیه شده در سمت چپ دستگاه، جهت تعیین درصد رطوبتی که در آن مخلوط آب و خاک به صورت مایع جریان پیدا می کند، همراه با شیارکش مدل S173-04 طبق استاندارد ASTM D4318، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

مدل S170-05، با پایه مخصوص لاستیکی و دسته تعبیه شده در سمت راست دستگاه، جهت تعیین تعیین درصد رطوبتی که در آن مخلوط آب و خاک به صورت مایع جریان پیدا  می کند، همراه با شیارکش مدل S173-04  طبق استاندارد ASTM D4318، ساخت کمپانی Matest  ایتالیا

مدل S170-01، با پایه باکلیت و پیمانه کرومی، جهت تعیین تعیین درصد رطوبتی که در آن مخلوط آب و خاک به صورت مایع جریان پیدا می کند، همراه با شیارکش مدل S173-05 طبق استاندارد NF 94-051، ساخت کمپانی Matest  ایتالیا

 

 فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران خارجی در تهران