شيكر دستي ارزش ماسه ای

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

شيكر دستي ارزش ماسه ای مدل S161، طبق استاندارد  EN 933-8 / ASTM D2419 / NF XP18-598 / AASHTO T176 / UNI 8520-15 / UNI 83131، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

واردات تجهیزات آزمایشگاهی عمران-خاک