ست کامل آزمایش ارزش ماسه ای

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

ست کامل آزمایش ارزش ماسه ای در دو مدل مختلف:

مدل S158-20 KIT طبق استاندارد UNI,EN933-8 شامل 5 استوانه مدرج مدل S158-03، دو عدد درپوش پلاستیکی مدل S158-02، خط کش مدرج 500 میلی متری مدل V176-02، قیف دهانه گشاد مدل V136-01، قوطی اندازه گیری با ظرفیت 200  میلی لیتر مدل S158-05، بطري پلاستيكي با ظرفيت 5 ليتر مدل V121، تیوپ آبیاری با مجموعه شیر آب و سیفون مدل S158-10، مجموعه پایه وزنی برای تراز ماسه مدل S158-13، الک با قطر  200 میلی متر و روزنه 2 میلی متر مدل A052-37، محلول غلیظ استوک به مقدار 1000 میلی لیتر مدل S158-09، ساعت توقف دیجیتال مدل V170، پایه و گیره مخصوص مدل S158-11، جعبه حمل پرتابل مدل S158-12، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

مدل S158 KIT طبق استاندارد ASTM D2419, AASHTO T176 شامل 5  استوانه مدرج مدل S158-01، دو عدد درپوش پلاستیکی مدل S158-02، خط کش مدرج 500 میلی متری مدل V176-02، قیف دهانه گشاد مدل V136-01، قوطی اندازه گیری با ظرفیت 88 میلی متر مدل S158-04، بطري پلاستيكي با ظرفيت 5 ليتر مدل V121، تیوپ آبیاری با مجموعه شیرآب و سیفون مدل S158-10، مجموعه پایه وزنی برای تراز ماسه مدل S158-07، الک دارای قطر 200 میلی متر و روزنه 4.75 میلی متر مدل A052-44، محلول غلیظ استوک به مقدار 1000 میلی لیتر مدل S158-09، ساعت توقف دیجیتال مدل V170، پایه و گیره مخصوص مدل S158-11 و جعبه حمل پرتابل مدل S158-12، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی خاک عمران