دستگاه برش مستقیم دیجیتال تمام اتوماتیک

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

دستگاه برش مستقیم دیجیتال تمام اتوماتیک مدل S277-02 kit شامل فریم برش دیجیتال با میکروپروسسور و  قطعه بارگذاری عمودی پنوماتیکی مدل S277-11، نیروسنج با ظرفیت 3000N مدل S277-20، ترانسدیوسر عمودی پتانسیل خطی با حرکت  10 میلیمتر مدل S336-11، ترانسدیوسر افقی پتانسیل خطی با حرکت 25 میلیمتر مدل S336-12، نرم افزار ثابت جهت پردازش داده ها مدل S277-31، طبق  استاندارد ASTM D3080/BS/AASHTO/NF، ساخت کمپانی Matest ایتالیاتجهیزات آزمایشگاهی مهندسی مواد و متالوژی