دستگاه برش مستقیم دیجیتال

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

دستگاه برش مستقیم دیجیتال با نرم افزارسیستم دستیابی و پردازش اطلا عات ضمیمه مدل S277-01  شامل فریم برش دیجیتال، دارای میکروپروسسور و دستگاه بار گذاری تیر، محفظه جعبه برش با تطبیق دهنده و گیره مخصوص ترانسدیوسر و گیج عقربه ای مدل S277-10، نیروسنج با ظرفیت 3000N دارای کابل مدل S277-20، ترانسدیوسر عمودی پتانسیومتر خطی با حرکت 10mm مدل S336-11، ترانسدیوسر افقی پتانسیومتر خطی با حرکت 25mm  مدل S336-12، نرم افزار محاسبه و پردازش اطلاعات  اصلی مدل S277-31 و ست 50kg از وزنه های شکاف دار مدل S273 KIT، جهت تعیین مقاومت انواع  نمونه های خاک تحکیم یافته و زهکشی شده و مدلهای دست خورده یا دست نخورده در برش، دارای پورت RS232 جهت اتصال به کامپیوتر، با رزولوشن 0.00001mm، سرعت برش 0.00001-9.99999mm/min، حداکثر نیروی برش 5000N، قابلیت بار عمودی مستقیم 10:1، حداکثر بار عمودی مستقیم 500N، طبق استاندارد ASTM D3080/BS/AASHTO/NF، ساخت کمپانی Matest ایتالیا دستگاه آزمون برش دیجیتال با نرم افزارسیستم دستیابی و پردازش اطلا عات ضمیمه مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران - ژئوتکنیک