دستگاه آزمون برش مستقیم دیجیتال

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

دستگاه برش مستقیم دیجیتال مستقیم دیجیتال کامپیوتری خاک مدل S277-KIT شامل فریم برش دیجیتال دارای میکروپروسسور و دستگاه بارگذاری تیر، محفظه جعبه برش با تطبیق دهنده و گیره مخصوص گیج عقربه ای مدل S277-10، نیروسنج حلقوی با ظرفیت 3000N دارای دستگاه توقف ایمنی الکتریکی مدل S370-03S، گیج عقربه ای 25×0.01mm جهت جابجایی افقی مدل S377، گیج عقربه ای 10×0.01mm جهت جابجایی عمودی مدل S376 و ست 50kg از وزنه های شکاف دار مدل S273 KIT، جهت تعیین مقاومت  انواع نمونه های خاک تحکیم یافته و زهکشی شده و مدلهای دست خورده یا دست نخورده در برش، دارای پورت RS232 جهت اتصال به کامپیوتر، با رزولوشن 0.00001mm ، سرعت برش 0.00001-9.99999mm/min ، حداکثرنیروی برش 5000N، قابلیت بار عمودی مستقیم10:1، حداکثر بار عمودی مستقیم 500N، طبق استاندارد ASTM D3080/BS/AASHTO/NF، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

دستگاه آزمون برش دیجیتال مستقیم دیجیتال کامپیوتری خاک مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران - خاک