ابزار نفوذ پذیری

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

ابزار نفوذ پذیری مدل S275 دارای پایه، گیره، لوله خرطومی، جهت اتصال به محفظه های تحکیم مدل S272 تا  S272-04، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

ابزار نفوذ پذیری مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران