قالب تراوایی سنج

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

قالب تراوایی سنج در دو مدل مختلف : 

* مدل S252 با قطر  "4 

* مدل S253 با قطر  "6

جهت تعیین نفوذ پذیری نمونه های خاک، شن، رس و ماسه نسبت به آب، دارای پلیت بالا و پائین بست دار، مجرای ورودی آب با شیر، مجرای خروجی آب، پلیت های پایین و بالای مشبک، صفحات فلزی، به عنوان قالب استاندارد پروکتور، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

قالب تراوایی سنج مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران