ست آزمایش نفوذپذیری کامل خاک با بار متغیر

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

ست آزمایش نفوذپذیری کامل خاک با بار متغیر مدلS246 KIT، شامل پایه و لوله های مانومتر با قطرهای 3,4,6mm مدل S246-01، قالب تراوايي سنج مدل S252 با قطر 4 اينچ، جهت تعيين نفوذپذيري خاك­هاي ريزدانه مانند رس يا سيلت، ساخت کمپانی Matest ایتالیا 

 

ست آزمایش نفوذپذیری کامل خاک با بار متغیر مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران