دستگاه آزمایش دانسیته به روش سندباتل

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

آزمایش دانسیته به روش سندباتل جهت تعیین وزن مخصوص خاک کوبیده ریزدانه در محل در مدل های گوناگون :

* مدل S236kit باقطر 100mm، شامل استوانه دانسیته مدل S236-05، سینی فلزی با حفره مرکزی مدل S236-06 و ظرف کالیبره شده مدل S236-07(ملزومات اختياري)

* مدل S236-01kit باقطر 150mm، شامل استوانه دانسیته مدل S236-10، سینی فلزی با حفره مرکزی مدل S236-11 و ظرف کالیبره شده مدل S236-12(ملزومات اختياري)

مدل S237kit باقطر 200mm، شامل استوانه دانسیته مدل S236-10، سینی فلزی با حفره مرکزی مدل S236-06 و ظرف کالیبره شده مدل S236-07(ملزومات اختياري)

طبق استانداردBS 1377:9,1924:2، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

دستگاه آزمایش دانسیته به روش سندباتل مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران - خاک