دستگاه آزمايش ضربه پاندولی چارپی

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی فولاد

دستگاه آزمايش ضربه پاندولی چارپی مدل H060 با انرژی ضربه ای 300 ژول ،دقت 2 ژول،  زاويه سقوط 140º، سرعت ضربه5,187متر بر ثانیه، مجهزبه قاب چدنی، چکش پاندولی،ترمز چکش، نمونه چارپي، داراي تيغه برش ، جهت آزمایش نمونه چارپي براي كنترل انرژی جذب شده در  حين ضربه و تعيين مقاومت ضربه اي مصالح ، طبق استاندارد UNI,ASTM/ EN10045-1  BS 131/ UNI ، ساخت كمپاني Matest ايتالياتجهیزات آزمایشگاهی عمران