دستگاه سوراخ کن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی فولاد

 

دستگاه سوراخ کن مدلH057 شامل پيستون و قاب ، جهت ایجاد شكاف درميله هاي آزمایش ضربه اي در آزمايشات خاصیت ارتجاعی ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران فولاد