دستگاه یخ خشک ساز

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی فولاد

 

دستگاه یخ خشک سازمدل H050 جهت اتصال به بطري CO2 مايع و توليد 100gورقه يخ  خشك  با قطر75میلیمتر و ضخامت 25میلیمتر ،جهت توليد فوري يخ خشك(CO2 جامد) مورد نياز براي كاهش دما به -80ºC ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

ضمانت تجهیزات آزمایشگاهی عمران