جك ملات شكن برقی با دومحدوده اندازه گيری

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

جك ملات شكن برقی مدل E156 با دو محدوده اندازه گيری 300/50KN دارای دو گیج 0-50KN-0 , 300KN با قطر 200mm ، قابلیت آزمایش سیمان ، آجر، سنگ و مصالح نسوز جهت آزمایشات فشاری منشور با ابعاد40.1×40×160mm، نمونه های مکعبی با ابعاد 40,50,70,100,2" ومغزه با حداکثر ارتفاع 180mm و آزمایشات خمشی منشور با ابعاد 40.1×40×160mm، با حداکثر فاصله بین صفحات 185mm، حرکت تقریبی کوبه 45mm ، قطر صفحات 153mm،دقت درجه1، دارای صفحه فشاری پایین و بست،طبق استاندارد ASTM C109,C348,C349 ،EN196-1، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی سیمان