دستگاه دوكاره شامل فريم فشاری خمشی

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

دستگاه دوكاره شامل فريم فشاری خمشی برای نمونه های ملات مدل C092-06 با ظرفيت 500KN يا 250KN براي آزمايشات فشاري و 0-15 KN براي آزمايشات خمشي، دارای دو ترانسديوسر فشاری جهت اتصال به جك بتن شكن برقی كامپيوتری و ديجيتال مدل C055 با ظرفيت 2000KN با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت های  فشاری با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبی كوبه 55mm، دارای سيستم سيبرترونيك دیجیتال مدل C109 با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه های استوانه ای بتن با حداكثر قطر 160×320mm و نمونه های بتن مكعبی با حداكثر ابعاد 150mm، طبق استاندارد AASHTO T 22 ,ASTM C39 ,BS 1610 UNI 6686، ساخت كمپانی Matest ايتاليا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی سیمان