فريم فشاری برای نمونه های ملات، دو فریم

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

دستگاه دو كاره شامل فريم فشاری برای نمونه های ملات مدل C092-05 با ظرفیت 250KN يا 500KN ، داراي ترانسديوسر فشاری، جهت اتصال به جك بتن شكن برقی كامپيوتری و ديجيتال مدل C055 با ظرفيت 2000KN با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت های فشاری با قطر 216mm ، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم  حركت تقريبي كوبه 55mm ، دارای سيستم سايبرترونيك مدل C109 با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر ، جهت آزمايش نمونه های استوانه ای بتن با حداكثر قطر 160×320mm و نمونه های بتن مكعبی با حداكثر ابعاد 150mm، طبق استاندارد AASHTO T 22 ,ASTM C39 BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپانی Matest ايتاليا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی سیمان