جك ملات شكن با عملکرد بالا دومحدوده اندازه گيری 250/15KN

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران -   تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

تجهیزات آزمایشگاهی سیمان : جك ملات شكن با عملکرد بالا مدل E183N  با دومحدوده اندازه گيری 250/15KN دارای سيستم سروو ترونيك مدل C104 با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك وقابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، قابلیت آزمایش سیمان، آجر، سنگ و مصالح نسوز جهت آزمایشات فشاری منشور با ابعاد40.1×40×160mm، نمونه های مکعبی با ابعاد40,50,70,100,2" و مغزه با حداکثر ارتفاع 180mm و آزمایشات خمشی منشور با ابعاد 40.1×40×160mm  با حداکثر فاصله بین صفحات 185mm، حرکت تقریبی کوبه  45mm، قطر صفحات 153mm ، دارای صفحه فشاری پایین و بست،مجهز به دو محفظه بارگذاری، طبق استاندارد ASTM C109 ،EN 196-1، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران