جك ملات شكن با عملكرد بالا دو محدوده 250/15KN

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمرانتجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

جك ملات شكن با عملكرد بالا مدل E181N، با دومحدوده اندازه گيري 250/15KN ، دارای سيستم سيبرترونيك دیجیتال مدل C109 با سه كانال جهت محاسبه ، نمايش، پردازش وثبت نتايج آزمايش  به صورت اتوماتيك وقابليت اتصال به كامپيوترو پرينتر، قابلیت آزمایش سیمان ،آجر، سنگ ومصالح نسوزجهت آزمایشات فشاری منشور با ابعاد 40.1×40×160mm ، نمونه های مکعبی با ابعاد40,50,70,100,2" و مغزه با حداکثر ارتفاع 180mm و آزمایشات خمشی منشور با ابعاد 40.1×40×160mm ، با حداکثر فاصله بین صفحات189mm، حرکت تقریبی کوبه 35mm ، قطر صفحات 165mm، دارای صفحه فشاری پایین و بست ، مجهز به دو محفظه بارگذاری ، طبق استاندارد ASTM C109 ،EN 196-1 ،ساخت کمپانی Matest ایتالیا