جك ملات شكن برقی با سيستم اندازه گيری بار 500KN Autotec

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران -   تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

جک ملات شكن برقی با سيستم اندازه گيری بار Autotec با ماکزیمم بارگذاری 500KN مدل E161-02A دارای فریم مقاوم دوستونی ، ماكزيمم فاصله 185mmبين دوپلیت ، پليت های  فشاری با قطر 153mm و حركت تقريبی كوبه 45mm،  قابلیت آزمایش نمونه های سیمان و ملات، آجر، سنگ و مصالح نسوز، دارای پلیت فشاری پایین و بست، جهت آزمايش فشاری منشور با ابعاد 40.1×40×160mm  ، نمونه های مکعبی با ابعاد 40,50,70,100mm و2" ومغزه های با ماکزیمم ارتفاع 180mm، طبق استانداردASTM C 109, C349 , AASHTO T22، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران