جك ملات شكن برقی با سيستم اندازه گيری بار Autotec

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران -   تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

جك ملات شكن برقی با سيستم اندازه گيری بار Autotec با ماکزیمم بارگذاری 250KN  مدل E161A، دارای فریم مقاوم دوستونی ، ماكزيمم فاصله 185mm بين دو پلیت، پليت های فشاری با قطر 153mm و حركت تقريبي كوبه 45mm، قابلیت آزمایش نمونه های سیمان و ملات، آجر، سنگ و مصالح نسوز، داراي پلیت فشاری پایین و بست، جهت آزمايش فشاری منشور با ابعاد40.1×40×160mm، نمونه های مکعبی با ابعاد 40,50,70,100mm و 2" ومغزه های با ماکزیمم ارتفاع 180mm،  طبق استاندارد ASTM C109, C349 , AASHTO T22، ساخت كمپانی Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی سیمان