جك ملات شكن الکتریکی با سيستم اندازه گيری بار Digitec

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران -   تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

 

 

جك ملات شكن برقی با سيستم اندازه گيري بار Digitec، ماکزیمم بارگذاری 500KN مدل E159D دارای فریم مقاوم دوستوني ، ماكزيمم فاصله185mm بين دو  پلیت ، پليت های فشاری با قطر 153mm و حركت تقريبي كوبه45mm ، قابلیت آزمایش نمونه های سیمان و ملات، آجر، سنگ و مصالح نسوز، داراي پلیت فشاری پایین و بست ، جهت آزمايش فشاری منشور با ابعاد 40.1×40×160mm، نمونه های مکعبی با ابعاد 40,50,70,100mm و 2"  و مغزه های با ماکزیمم ارتفاع 180mm، طبق استاندارد ASTM C 109, C349, ساخت كمپانی Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی سیمان در ایران

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سیمان