جك مقاومت فشاری ملات دستی

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

جك مقاومت فشاری ملات دستی با ماکزیمم بارگذاری 300KN مدلE151  دارای فریم مقاوم دوستونی، ماكزيمم فاصله185mm بين دو پلیت،پليت های فشاری با قطر 153mm وحركت تقريبي كوبه 45mm، داراي يك گيج با محدوده 0 تا 300KN و تقسیم بندی 2.5KN، قابلیت آزمایش نمونه های سیمان و ملات، آجر،سنگ و مصالح نسوز، داراي پلیت فشاری پایین و بست، جهت آزمايش فشاری منشور با ابعاد 40.1×40 ×160mm ، نمونه های مکعبی با ابعاد 40,50,70,100mm و 2" و مغزه های با  ماکزیمم ارتفاع 180mm ، طبق استانداردASTM C 109, C349 , AASHTO T22 ، ساخت كمپانی Matest ايتاليا