فريم الكترومكانيكی يونيورسال چند منظوره

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

فريم الكترومكانيكی يونيورسال چند منظوره مدل S206 با ظرفيت 200KN، جهت انجام تست­های فشاری، خمشی و كششی مواد ساختمانی همراه با سيستم سروكنترل بارگذاری يا جابجايی/كرنش، ساخت  کمپانی Matest ایتالیا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران