جك بتن شكن دستي 3000 کیلونیوتن

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران   - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن دستي با ظرفيت 3000 کیلونیوتن مدل C066 و C079-01، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 287mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي يك گيج با تقسیم بندی 10 کیلونیوتن و مقياس هاي مقاومت معين، جهت آزمايش نمونه هاي استوانهاي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 mm(قطر) و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 200(C066) و 300(C079-01) میلیمتر، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39 BS 1610,UNI 6686 ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن