جك بتن شكن برقي 2000 کیلونیوتن تمام اتوماتیک

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي تمام اتوماتيك مدل C056N و C058-05N و C078N، با ظرفيت 2000 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم سروپلاس مدل C104N با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 میلیمتر (قطر) و نمونه هاي مكعبي بتن با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر(C056N) و 200 میلیمتر(C058-05N) و 300 میلیمتر(C078N)، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39 ,BS 1610, UNI 6686, ساخت كمپاني Matest ايتاليا

معرفی تجهیزات آزمایشگاهی عمران