جك بتن شكن برقي 2000 کیلونیوتن نیمه اتوماتیک

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي نیمه اتوماتیک مدل C055N و C058-04N و C077N، با ظرفيت 2000 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm،داراي سيستم سایبرپلاس دیجیتال مدل C109N با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش وثبت نتايج آزمايش به صورت .اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 میلیمتر ونمونه هاي مكعبي بتن با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر(C055N) و 200 میلیمتر(C058-04N) و 300 میلیمتر(C077N)، طبق استاندارد AASHTO T 22 ,ASTM C 39, ,BS 1610UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا