جك بتن شكن برقي 2000 کیلونیوتن، مدل Autotec

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي مدل C056A و C058-05A و C078A، با ظرفيت 2000 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه1.0 وماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم Autotec مدل C098N با دو كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 میلیمتر(قطر) و نمونه هاي مكعبي بتن با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر(C056A) و 200 میلیمتر(C058-05A) و 300 میلیمتر(C078A)، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39 ,BS 1610, UNI 6686, ساخت كمپاني Matest ايتاليا