جك بتن شكن برقي 2000 کیلونیوتن، مدل Digitec

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي مدل C055D و C058-04D  و C077D، با ظرفيت 2000 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm ، داراي سيستم دیجیتک مدل C108N با دو كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش وثبت نتايج آزمايش به صورت نیمه اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 میلیمتر و نمونه هاي مكعبي بتن با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر(C055D) و 200 میلیمتر(C058-04D) و 300 میلیمتر(C077D)، طبق استاندارد AASHTO T 22 ,ASTM C 39 ,BS 1610 UNI 6686 ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران ایتالیایی