جك بتن شكن دستي 2000 کیلونیوتن

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن دستي با ظرفيت 2000 کیلونیوتن مدل C051 و C058  و C073، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm داراي يك گيج با تقسیم بندی 5KN، جهت آزمایش نمونه هاي مكعبي با ابعاد 150 میلیمتر(C051) و 200 میلیمتر(C058) و 300 میلیمتر(C073) نمونه هاي استوانه اي با قطر 1160×320 میلیمتر، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39, BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن